Inscripcions

Banner-inscripció-mini

Per a participar en les jornades i activitats de FORMACIÓ, REFLEXIÓ I DEBAT i en les TROBADES AMB EL CONSELL cal fer una inscripció prèvia.

La resta d’activitats del programa són d’accés lliure.

En tot cas, la confirmació de la inscripció està condicionada a l’aforament dels espais i al perfil predefinit per als participants en cadascuna de les activitats.

La inscripció és sempre GRATUÏTA.

La participació en les activitats de FORMACIÓ, REFLEXIÓ I DEBAT dona dret a un certificat d’assistència que es podrà demanar en el moment de fer la inscripció.

Per a resoldre qualsevol dubte podeu adreçar-vos a:

transparencia_documentacio@gva.es

 


Para participar en las jornadas y actividades de FORMACIÓN, REFLEXIÓN Y DEBATE y en las ENCUENTROS CON EL CONSELL hay que hacer una inscripción previa.

El resto de actividades del programa son de acceso libre.

En todo caso, la confirmación de la inscripción está condicionada al aforo de los espacios y al perfil predefinido para los participantes en cada una de las actividades.

La inscripción es siempre GRATUITA.

La participación en las actividades de FORMACIÓN, REFLEXIÓN Y DEBATE da derecho a una certificación de assistència que se podrá pedir en el momento de hacer la inscripción.

Para resolver qualquier duda os podéis dirigir a:

transparencia_documentacio@gva.es