Seminari – La nova cultura de la transparència: problemes i avantatges

Dilluns 18 de 10:30 a 14:30 h.

PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

20160604_234751

Objectius:

Amb esta jornada volem possibilitar l’intercanvi d’experiències de transparència, impulsades per les administracions públiques i per experts, formar als participants sobre les qüestions fonamentals de l’aplicació de la normativa de transparència en matèria de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública, així com també sobre la reutilització de dades.

Públic destinatari:

El públic destinatari principal són tècnics/ques municipals que s’ocupen de transparència, així com regidors i regidores de l’àrea de transparència i govern obert.

Descripció:

Les societats democràtiques avançades han reorientat en els últims anys la seua acció política i el seu disseny institucional, des d’estructures burocràtiques de coneixement i presa de decisions cap a un enfocament més holístic i flexible, focalitzat sobre la participació, l’obertura informativa i la coproducció de coneixement i servicis. No ha sigut fruit d’un convenciment acadèmic o ideològic, sinó conseqüència ja inevitable de l’evolució, quasi vertiginosa, del sentir dels ciutadans, que exigixen participar en la política de més formes que la representació parlamentària clàssica. La implantació de les tecnologies de la informació i de les xarxes socials com a mecanismes de participació quasi en temps real no són alienes a este canvi.

S’abandona així un sentit patrimonialista del dret a la informació, que és substituït per una comprensió necessàriament proactiva: la ciutadania com a subjecte de l’acció pública i, no sols, el Govern i les seues administracions.

Els eixos sobre els quals bascula esta nova política són els de la transparència informativa, la promoció de la reutilització de dades públiques, la implantació efectiva de codis de bon govern i bones pràctiques i la participació activa de la ciutadania en els processos de presa de decisió sobre polítiques públiques.

Per a reflexionar sobre tot açò, organitzarem la jornada de treball entorn a tres blocs on es llançaran diverses preguntes per a què debaten els ponents que hem convidat. Els nuclis temàtics seran:

– la publicitat activa

– el dret d’accés a la informació pública

– el govern Obert

Ponents:

imagen_direccion02

Salma Cantos, advocada de Dret Públic. Llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració també per la Universitat de València. Diploma d’Estudis Avançats en Dret Administratiu, i Doctoranda, per la mateixa Universitat. Màster d’Urbanisme Medi Ambient i Règim Local, per l’Escola de Negocis CEU SAN Pablo. Actualment és titular d’un Despatx especialitzat en Dret Públic.
Professora Associada del Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València i professora col·laboradora de Dret Administratiu, de la Universitat CEU SAN Pablo Cardenal Herrera. També ha sigut Professora Associada Departament de Dret Administratiu i Processal, de la Universitat de València; i Professora col·laboradora de Dret Administratiu, de la Universitat Europea de València. 
Habitualment impartix cursos i conferències de Dret Públic i ha realitzat nombroses publicacions en la matèria. En matèria de Transparència, ha realitzat diverses publicacions, i impartit formació i conferències. Així mateix, cal destacar, entre altres, les participacions següents: Membre del Jurat VII Concurs d’Assaig AVAPOL 2016, davall el tema: “GOVERN I TRANSPARÈNCIA: És possible una Administració amb parets de vidre?”; Accèssit del Premi Centre d’Estudi Financers, XI Edició (2014) en la modalitat Dret Constitucional i Administratiu pel “govern obert com una nou fita en l’evolució de l’Estat social i democràtic de Dret”; Membre de la Comissió, de la Federació Espanyola de Municipis i províncies, per a la redacció del model d’Ordenança Tipus, d’accés a la informació pública, per a tota Espanya.

Foto Borja, 2

Borja Colón, cap de l’Oficina de Transparència de la Diputació de Castelló. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra.  Màster en Lideratge i Direcció Pública, per l’Institut Nacional d’Administració Públiqua i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Funcionari de carrera del Cos Tècnic de Gestió de l’Administració Civil de l’Estat, Cos Tècnic Superior de la Generalitat Valenciana i Tècnic d’Administració General de l’Administració Local.
Des de setembre de 2013 és Cap del Servici d’Administració i Innovació Pública de la Diputació de Castelló, encarregant-se de l’impuls de l’Administració electrònica i de les polítiques públiques provincials relacionades amb la transparència, la reutilització de dades públiques, la participació ciutadana i el govern obert. Exercix, a més, les funcions de Responsable de l’Oficina de Transparència i Informació Pública, secretari de la Comissió Informativa de Transparència i Bon Govern i secretari del Consell Provincial de Participació Ciutadana.
És també representant tècnic de la Diputació de Castelló davant de la Xarxa d’Entitats locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i províncies i membre del Grup de Treball de la Comissió de Modernització, Participació Ciutadana i Qualitat‬ de la Federació Espanyola de Municipis i províncies.

Foto LOrenzo Pérez recortada

Lorenzo Pérez Sarrión, secretari de l’Ajuntament de Gandia. Llicenciat en Dret per la Universitat de València, amb especialitat en Dret Públic. Màster en direcció i gerència pública impartit per la Universitat Politècnica de València. Postgrau d’Ordenació autonòmica del Territori, impartit per la Universitat de València. Funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. Membre del cos d’Advocats de la Generalitat i Tècnic Superior de la Generalitat Valenciana. En l’actualitat exercix el càrrec de secretari general del Ple de l’Ajuntament de Gandia.

blanes

Miguel Angel Blanes, assessor Jurídic del Sindic de Greuges. Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat per la Universitat d’Alacant i doctor cum laude (2013), amb la tesi “La transparència informativa de les Administracions Públiques. El dret de les persones a saber i l’obligació de difondre informació pública de forma activa”. Funcionari de carrera des de 1990 en distintes Administracions locals. Des de l’any 2000 és  lletrat del Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana (Síndic de Greuges). Forma part del grup de treball d’accés a la informació pública de l’organització internacional “Open Government Partnership” (Aliança per al Govern Obert). Especialista en temes de transparència i accés a la informació pública, participa habitualment en màsters universitaris, fòrums, cursos de formació, conferències, etc. i publica articles sobre esta qüestió. Al setembre de 2015 va impartir una conferència en el Consell de la Unió Europea davall el títol “No hi ha verdadera democràcia sense transparència informativa“.


Isabel Lifante recortada

Isabel Lifante Vidalprofessora titular de Filosofia del Dret en la Universitat d’Alacant des de 2001. Llicenciada en Dret per la Universitat d’Alacant, Màster en Legal Theory, per l’European Academy of Legal Theory de Brussel·les, i Doctora en Dret (amb premi extraordinari de doctorat) per la Universitat d’Alacant. Ha realitzat estàncies d’investigació a l’Institut d’nvestigacions Filosòfiques de la UNAM (Mèxic), a UNIVALI (Brasil) i a la Università di Genova; Ha participat com a professora en diversos cursos de doctorat i mestratges a universitats d’Espanya i Latinoamérica. Entre les seues publicacions destaquen els seus treballs sobre la interpretació jurídica, els poders discrecionals, el concept de representació i la seguritat jurídica. Forma part del Consell Editor de la revista Doxa. Quaderns de Filosofia del Dret i del comité executiu de l’Observatori d’Argumentació Jurídica per al Món Llatí. Va ocupar els càrrecs de Secretària General i Vicerrectora d’Estructura i Desenvolupament Institucional a la Universitat d’Alacant.

Manuel Villoria recortado

Manuel Villoria, Transparència Internacional. Professor de Ciència Política, desenrotlla la seua docència en la Universitat Rei Joan Carles de Madrid (URJC), on va ser anomenat catedràtic en 2004, i dirigix l’Observatori en Bona Governança. És director del Màster d’Alta Direcció Pública de l’Institut Universitari Ortega i Gasset (IUOG)-UIMP i del Màster en Gestió de la Seguretat, crisi i emergències IUOG-URJC; Doctor en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, Llicenciat en Dret i en Filologia; Va ser becari Fulbright en USA, on va estudiar el Màster in Public Affairs per la Indiana University. És autor de més de cent cinquanta publicacions (llibres i articles) sobre administració pública i ètica administrativa. Ha ocupat diferents llocs en l’administració pública espanyola com el de secretari general Tècnic d’Educació i Cultura en la Comunitat de Madrid. En l’actualitat és membre del Consell rector de l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques i Qualitat dels servicis (AEVAL) i del Consell Científic de l’organisme internacional CLAD. Fundador i membre de la Junta Directiva de Transparency Internacional, capítol espanyol. Professor invitat en diverses universitats espanyoles i estrangeres, així com també en diversos instituts d’Administració Pública, consultor per al Banc Mundial, l’OCDE, el BID, la Unió Europea, ha participat en distintes comissions d’estudi i reforma de l’Administració a Espanya i Amèrica Llatina. 

aitana

Aitana Mas, Directora General de Transparència i Participació. És Enginyera Civil per la Universitat d’Alacant (2014) i Màster en direcció i gestió d’esdeveniments, comunicació i relacions institucionals a Barcelona per ESDEN Business School (2014/2015). Va ser regidora a l’Ajuntament de Crevillent (Alacant) entre 2011 i 2015.

Zulima

Zulima Pérez, Secretària Autonòmica de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Doctora en Dret amb menció Internacional per la Universitat de València, Llicenciada en Dret per aquesta mateixa Universitat i Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administarció per al Universitat Miguel Hernandez. Professora de Dret Constitucional en la Universitat de València , així com professora a distints màsters i diplomes. Ha sigut professora col.laboradora de l´IVASPE. Ha realitzat estades d´investigació en el Center for Constitutional Studies and Democratic Development centro de la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna y la Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies in Bologna, Italy (SAIS Europe), així com en la Università di Padova (Italia) i a la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) en el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Ha format part com a investigadora de diferents projectes d´investigació sent els seus principals camps de recerca el Federalisme, l´organització territorial de l´Estat, el dret autonòmic, la reforma dels Estatuts d´Autonomia, la regeneració democràtica i la funció consultiva, on compta amb nombroses publicacions científiques. Va ser Regidora de l´Ajuntament d´Alcoi entre 2003 i 2007.

126d33b

José Manuel Bonilla, ‎Director de l’Organisme SUMA Gestió Tributària. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses (UCH SAN Pablo CEU). Suficiència investigadora en Programa de Doctorat en Direcció i Tributació d’Empreses DEA (Universitat Miguel Hernández) i MBA Executive. Autor d’articles en revistes especialitzades com Journal of EU Research in Business i publicats en Congressos com l’International Business Information Management Association. Coordinador d’Equips i Xarxes Comercials en el Sector Bancari. President de l’Orquestra Simfònica Teatre Castelar. Tqambé, és col·laborador en diversos mitjans de comunicació i emprenedor.

Esteban arribas

Esteban Arribas, Transparència Internacional (moderador). Professor de Ciència Política en la Universidad de Alcalá de Henares des de setembre de 2006 i director de Relacions Internacionals en la Facultat de Dret de la Universitat des de setembre de 2014. Des d’este mateix any, és també investigador de l’Observatori de Bona Governança de la Universitat Rei Joan Carles i coordinador d’informes del Centre de Polítiques Públiques i Govern de la Universidad de Alcalá.

Places:

30

Jornada – La nueva cultura de la transparencia: Problemas y ventajas

Lunes 18 de 10:30 a 14:30 h.

Objetivos:

Con esta jornada queremos posibilitar el intercambio de experiencias de transparencia, impulsadas por las administraciones públicas y por expertos, para formar a los participantes sobre las cuestiones fundamentales de la aplicación de la normativa de transparencia en materia de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, así como sobre la reutilización de datos.

Público destinatario:

El público destinatario principal son técnicos/cas municipales que se ocupan de transparencia, así como concejales y concejalas del área de transparencia y gobierno abierto.

Descripción:

Las sociedades democráticas avanzadas han reorientado en los últimos años su acción política y su diseño institucional, desde estructuras burocráticas de conocimiento y toma de decisiones hacia un enfoque más holístico y flexible, focalizado sobre la participación, la abertura informativa y la coproducción de conocimiento y servicios. No ha sido fruto de un convencimiento académico o ideológico, sino consecuencia, ya inevitable, de la evolución, casi vertiginosa, del sentir de los ciudadanos, que exigen participar en la política de más formas que la representación parlamentaria clásica. La implantación de las tecnologías de la información y de las redes sociales como mecanismos de participación casi en tiempo real, no son ajenas a este cambio.

Se abandona así un sentido patrimonialista del derecho a la información, que es sustituido por una comprensión necesariamente proactiva: La ciudadanía como sujeto de la acción pública y, no solo, el Gobierno y sus administraciones.

Los ejes sobre los que bascula esta nueva política son los de la transparencia informativa, la promoción de la reutilización de datos públicos, la implantación efectiva de códigos de buen gobierno y buenas prácticas, y la participación activa de la ciudadanía, en los procesos de toma de decisión sobre políticas públicas.

Para reflexionar sobre todo esto, organizamos la jornada de trabajo entorno a tres bloques, donde se lanzarán varias preguntas para que debaten entre los ponentes que hemos invitado. Los núcleos temáticos serán:

-la publicidad activa

-el derecho de acceso a la información pública

-el gobierno abierto

Ponentes:

imagen_direccion02

Salma Cantos, abogada de Derecho Público. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración también por la Universidad de Valencia. Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo, y Doctoranda, por la misma Universidad. Máster de Urbanismo Medio Ambiente y Régimen Local por la Escuela de Negocios CEU San Pablo. Actualmente, es titular de un despacho especializado en Derecho Público.

Profesora Asociada del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y profesora colaboradora de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo Cardenal Herrera. También, ha sido profesora asociada del departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Valencia; y profesora colaboradora de Derecho Administrativo de la Universidad Europea de Valencia. 

Habitualmente, imparte cursos y conferencias de Derecho Público y ha realizado numerosas publicaciones en la materia. En materia de Transparencia, ha realizado diversas publicaciones y ha impartido formación y conferencias. Cabe destacar, entre otras, las siguientes participaciones: Miembro del Jurado VII Concurso de Ensayo AVAPOL 2016, bajo el tema: “GOBIERNO Y TRANSPARENCIA: ¿Es posible una Administración con paredes de cristal?”; Accésit del Premio Centro de Estudio Financieros, XI Edición (2014) en la modalidad Derecho Constitucional y Administrativo por “El gobierno abierto como un nuevo hito en la evolución del Estado social y democrático de Derecho”; Miembro de la Comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias, para la redacción del modelo de Ordenanza Tipo, de acceso a la información pública, para toda España. 

Foto Borja, 2

Borja Colón, jefe de la Oficina de Transparencia de la Diputación de Castellón. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra. Máster en Liderazgo y Dirección Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Funcionario de carrera del cuerpo técnico de gestión de la administración civil del Estado, cuerpo técnico superior de la Generalitat Valenciana y técnico de administración general de la administración local. 

Desde septiembre de 2013 es jefe del servicio de administración e innovación pública de la Diputación de Castellón, encargándose del impulso de la administración electrónica y de las políticas públicas provinciales relacionadas con la transparencia, la reutilización de datos públicos, la participación ciudadana y el gobierno abierto. Ejerce, además, las funciones de responsable de la oficina de Transparencia e Información Pública, aecretario de la comisión informativa de Transparencia y Buen Gobierno y secretario del Consejo Provincial de Participación Ciudadana.
Es también representante técnico de la Diputación de Castellón ante la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias y miembro del grupo de trabajo de la comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad‬ de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Foto LOrenzo Pérez recortada

Lorenzo Pérez Sarrión, secretario del Ayuntamiento de Gandía. Licenciado en derecho por la Universitat de Valencia, con especialidad en Derecho Público. Máster en dirección y gerencia pública, impartido por la Universidad Politécnica de Valencia. Postgrado de Ordenación Autonómica del Territorio, impartido por la Universitat de Valencia. Funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal. Miembro del cuerpo de abogados de la Generalitat y técnico superior de la Generalitat Valenciana. En la actualidad, desempeña el cargo de secretario general del pleno del Ayuntamiento de Gandia.

blanes

Miguel Ángel Blanes, asesor Jurídico del Síndic de Greuges. Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante y doctor cum laude (2013) con la tesis “La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. Funcionario de carrera desde 1990 en distintas administraciones locales. Desde el año 2000, es letrado del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana (Síndic de Greuges). Forma parte del grupo de trabajo de acceso a la información pública de la organización internacional “Open Government Partnership” (Alianza para el Gobierno Abierto). Especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, participa habitualmente en masters universitarios, foros, cursos de formación, conferencias, etc. y publica artículos sobre esta cuestión. En septiembre de 2015 impartió una conferencia en el Consejo de la Unión Europea bajo el título “No hay verdadera democracia sin transparencia informativa“.

Isabel Lifante recortada

Isabel Lifante Vidal es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante desde 2001. Licenciada en derecho por la Universidad de Alicante, máster en Legal Theory, por la European Academy of Legal Theory de Bruselas, y doctora en derecho (con premio extraordinario de doctorado) por la Universidad de Alicante. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM (México), en UNIVALI (Brasil) y en la Università di Genova; y ha participado como profesora en diversos cursos de doctorado y maestrías en universidades de España y Latinoamérica. Entre sus publicaciones destacan sus trabajos sobre la interpretación jurídica, los poderes discrecionales, el concepto de representación y la seguridad jurídica. Forma parte del Consejo Editor de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho y del comité ejecutivo del Observatorio de Argumentación Jurídica para el Mundo Latino. Ocupó los cargos de Secretaria General y vicerrectora de Estructura y Desarrollo Institucional en la Universidad de Alicante.

Manuel Villoria recortado

Manuel Villoria, Transparencia Internacional. Profesor de Ciencia Política, desarrolla su docencia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde fue nombrado catedrático en 2004 y dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Es Director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG)-UIMP y del Máster en gestión de la seguridad, crisis y emergencias IUOG-URJC; Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología; fue becario Fulbright en USA, donde estudió el Master in Public Affairs por la Indiana University. Es autor de más de ciento cincuenta publicaciones (libros y artículos) sobre administración pública y ética administrativa. Ha ocupado diferentes puestos en la administración pública española como el de Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid. En la actualidad, es miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los servicios (AEVAL) y del Consejo Científico del organismo internacional CLAD. Fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency Internacional, capítulo español. Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, así como en diversos institutos de Administración Pública, consultor para el Banco Mundial, la OCDE, el BID, la Unión Europea, y ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la Administración en España y América Latina. 

aitana

Aitana Mas, directora general de Transparencia y Participación. Es ingeniera civil por la Universidad de Alicante (2014) y Máster en dirección y gestión de eventos, comunicación y relaciones institucionales en Barcelona por ESDEN Business School (2014/2015). Fue concejal en el Ayuntamiento de Crevillent (Alicante) entre 2011 y 2015.

Zulima

Zulima Pérez, Secretaria Autonomica de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Doctora en Derecho con Mención Internacional por la Universitat de València, Licenciada en Derecho por esta misma Universidad y Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por al Universidad Miguel Hernández. Profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de València, así como profesora a distintos másters y diplomas. Ha sido profesora colaboradora del IVASPE. Ha realizado estancias de investigación el Center for Constitutional Studies and Democratic Development centro de la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna y la Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies in Bologna, Italy (SAIS Europe), así como en la Università di Padova (Italia) y en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) en el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Ha formado parte como investigadora de diferentes proyectos de investigación siendo sus principales campos el Federalismo, la organización territorial del Estado, el derecho autonómico, la reforma de los Estatutos de Autonomía, la regeneración democrática y la función consultiva, dónde cuenta con numerosas publicaciones científicas. Fue Concejala del Ayuntamiento de Alcoy entre 2003 y 2007.

126d33b

José Manuel Bonilla, ‎director del Organismo SUMA Gestión Tributaria. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (UCH SAN Pablo CEU). Suficiencia Investigadora en Programa de Doctorado en Dirección y Tributación de Empresas DIOSA (Universidad Miguel Hernández) y MBA Executive. Autor de artículos en revistas especializadas como Journal of EU Research in Business y publicados en Congresos como el International Business Information Management Association. Coordinador de Equipos y Redes Comerciales en el Sector Bancario. Presidente de la Orquesta Sinfónica Teatro Castelar. Colaborador en diversos medios de comunicación y Emprendedor. 

Esteban arribas

Esteban Arribas, Transparencia Internacional (moderador). Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Alcalá de Henares desde septiembre de 2006 y director de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad desde septiembre de 2014. Desde este mismo año, es también investigador del Observatorio de Buen Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador de informes del Centro de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá.

Plazas:

30

%d bloggers like this: