Trobada amb Ximo Puig, President de la Generalitat

Dilluns, 18 de juliol, 19.30 h PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

FOTO1

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana ha posat en marxa el Fòrum d’Ètica Pública i Democràcia, denominació que emmarca un conjunt d’activitats com ara conferències, jornades i seminaris. El seu objectiu és promoure els valors cívics, necessaris per al desenvolupament d’una democràcia avançada, i reflexionar, col·lectivament, –amb la participació de la ciutadania– sobre els reptes que això implica.

Del 18 al 22 de juliol es desenvolupen a la Seu de la Universitat, en la ciutat d’Alacant, els Diàlegs d’estiu que inclouen, com a gran novetat, un cicle de Trobades entre la ciutadania i els i les membres del Consell, com a màxima representació de la Generalitat Valenciana, per a establir un diàleg obert i directe amb representants de tota mena d’organitzacions socials i persones que, individualment, puguen estar interessades en participar en esta mena de “rendició de comptes”.

Estes Trobades amb la ciutadania tenen un format tipus, on cada consellera o conseller, després d’una brevíssima intervenció inicial, respondrà a les preguntes dels i les participants (que haurien d’haver-se inscrit prèviament per a assistir). La durada prevista, en total, seria de 90 minuts. Els aforaments estan limitats per a la capacitat dels espais de l’edifici de la Seu Universitària.

Cada trobada compta amb una persona que fa les tasques de presentació, moderació i conducció de l’acte, ordenant les preguntes i les respostes per a garantir la màxima fluidesa.

Estes trobades són una aposta pel diàleg com a exercici de participació i transparència que aspira a reforçar la proximitat del Consell amb la ciutadania i innovar en les formes de relació dels i les responsables polítics amb la societat.

Fes ja la teua inscripció per a poder participar!

Encuentro con Ximo Puig

Presidente de la Generalitat Valenciana

Lunes, 18 de julio, 19.30 h

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Foro de Ética Pública y Democracia, denominación que enmarca un conjunto de actividades como conferencias, jornadas y seminarios. Su objetivo es promover los valores cívicos necesarios para el desarrollo de una democracia avanzada y reflexionar, colectivamente, –con la participación de la ciudadanía– sobre los retos que eso implica.

Del 18 al 22 de julio, se desarrollan en La Sede de la Universidad, en la ciudad de Alicante, los Diálogos de verano que incluyen, como gran novedad, un ciclo de Encuentros entre la ciudadanía y los y las miembros del Consell, como máxima representación de la Generalitat Valenciana, para establecer un diálogo abierto y directo con representantes de todo tipo de organizaciones sociales y personas que, individualmente, puedan estar interesados al participar en esta especie de “rendición de cuentas”.

Estos Encuentros con la ciudadanía tienen un formato tipo, donde cada consellera o conseller, después de una brevísima intervención inicial, responderá a las preguntas de los y las participantes (que deberán haberse inscrito previamente para asistir). La duración prevista, en total, sería de 90 minutos. Los aforos están limitados por la capacidad de los espacios del edificio de La Sede Universitaria.

Cada encuentro cuenta con una persona que hace las tareas de presentación, moderación y conducción del acto, ordenando las preguntas y las respuestas para garantizar la máxima fluidez.

Estos encuentros son una apuesta por el diálogo como ejercicio de participación y transparencia que aspira a reforzar la proximidad del Consell con la ciudadanía e innovar en las formas de relación de los y las responsables políticos con la sociedad.

Haz ya tu inscripción para poder participar!

%d bloggers like this: