Jornada – La Responsabilitat Social: una oportunitat de present i futur

Dimarts, 19 de juliol, de 10 a 14 h. 16:30 a 18:30 h.

PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

Objectius:

Debatre sobre la situació de la Responsabilitat Social en la Comunitat Valenciana, tant en l’àmbit privat com en les polítiques de les administracions públiques.

Donar a conéixer i debatre l’esborrany de l’avantprojecte de Llei de Foment de la Responsabilitat Social i la seua incidència en la Comunitat Valenciana.

Públic destinatari:

Empresaris/àries, personal dels departaments de Responsabilitat Social de les empreses.

Representants del 3er sector.

Administracions Públiques.

Descripció:

La Responsabilitat Social és considerada com un conjunt de compromisos de divers orde, econòmic, social i ambiental adoptats per les empreses, les organitzacions i institucions públiques i privades i que constituïxen un valor afegit al compliment de les seues obligacions legals, contribuint al mateix temps al progrés social i econòmic en el marc del desenrotllament sostenible.

La Responsabilitat Social és també un compromís d’una organització públic-privada envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, contractistes…..) i una eina per a potenciar el bon govern i la transparència de la mateixa organització.

bystander-effect-shared-responsibility-1310596

En esta jornada volem debatre sobre la situació de la Responsabilitat Social i especialment en la Comunitat Valenciana i presentar l’esborrany de l’avantprojecte de Llei de Foment de la Responsabilitat Social en una mesa-col·loqui amb distints especialistes en la matèria.

A la vesprada hi haurà una visita a les instal·lacions d’una empresa capdavantera en l’aplicació de polítiques de Responsabilitat Social, Actiu, per a conéixer “in situ” les accions de responsabilitat social que es duen a terme en la mateixa.

Ponents:

GermanGranda_oi

Germán Granda. “Responsabilitat Social de les Empreses (RSE): Tendències i vincul con la competitivitat”

Director general de Forética. Llicenciat en Ciències Econòmiques i empresarials per CUNEF i en Ciències Polítiques i Sociología per la UNED i Màster en estratègia empresarial i desenrotllament sostenible per la Universitat de Bradford. A més posseïx el MIT Sloan Executive Certifica’t in Strategy & Innovation i un PDD en l’IESE.
Com a director general de Forética ha col·laborat durant els últims 16 anys a enfortir els programes de responsabilitat social de més de 200 empreses, entitats públiques i del tercer sector tant a Espanya com a nivell internacional, així com en el desenrotllament d’estàndards internacionals en la matèria. És vocal del Consell Estatal de RSE del Ministeri d’Ocupació De i Membre de la Junta Directiva d’EBEN Espanya.
És autor de més de 150 articles sobre RSE i sostenibilitat així com professor associat en escoles de negoci com l’Institut d’Empresa, EOI i ESAN, esta última a Perú; així com professor invitat en la Universitat Complutense i en la Universitat De, entre altres.

Mesa Redonda

m-jose-rodriguez_recortada

Mª José Rodríguez, vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant. Llicenciada i Doctora en Sociologia per la Universitat d’Alacant.
Professora Titular d’Universitat en les àrees de Sociologia de la Família i Anàlisi Demogràfica (adscrites al Departament de Sociologia I). La seua línia d’investigació principal és les noves formes familiars, línia que ha desenrotllat en els últims anys com a Investigadora Principal dels I+D’I «El (baby) boom de les adopcions internacionals a Espanya. Una investigació sociològica sobre les famílies adoptives i els seus estils de vida» (CS02009-14763-C03-03) i i el títol dels quals és “Un nou escenari per a la infància: actituds, motivacions i disponibilitat de la població espanyola cap a l’adopció i l’acolliment” (CSO2015-64551-C3-3-R). Respecte d’això quanta amb nombroses contribucions a congressos i articles científics.
Entre 2009 i 2015 ha sigut la Delegada del rector per a polítiques de gènere, la directora de la Unitat d’Igualtat i de l’Observatori per a la igualtat entre dones i hòmens en la UA.

juan llopis

Juan Llopis, Catedràtic d’Organització d’empreses y vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat d’Alacant. Va ser degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials des de novembre de 2006 a maig de 2012.
És autor o coautor de 15 llibres, 25 capítols en llibres, 140 articles publicats en revistes acadèmiques i professionals, i 110 treballs en congressos nacionals i internacionals. Tot l’anterior sobre temes de Gestió Empresarial, Direcció de Recursos Humans, Creació d’Empreses, Cultura Empresarial, Responsabilitat Social en Organitzacions, Direcció d’Administracions locals i Direcció de Sistemes d’Informació.
A més, formar part de 15 projectes d’investigació públics i 60 privats, és membre de 12 Comités de Revistes Internacionals i avaluador en 35 Revistes Internacionals. 

consuelo navarro

Consuelo Navarro, secretària general CCOO L’Alacantí- Les Marines, Secretaria general de CC.OO l´Alacantí-Les Marines, trabajadora social y educadora social ( actualmente en excendencia) en una Casa de Acogida Mujeres victimas de violencia de género de la generalitat Valenciana.

yaissel-sanchez-1

Yaissel Sánchez, secretaria teritorial de la intercomarcal d’UGT de l’Alacantí i les Marines.

sonia tirado

Sonia Tirado, regidora d’Ocupació i Sanitat de l’Ajuntament d’Alacant. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València i doctora en Psicologia per la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Professora de Metodologia de les Ciències del Comportament en el grau en Psicologia i en diferents postgraus. Presidenta de la federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes Enric Valor.

miguel merida

Miguel Mérida, director de Relacions Institucionals i director de Comunicació de Creu Roja Espanyola a la Comunitat Valenciana. Graduat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d’Alacant (2011). Àmplia experiència com a docent i ponent per a diferents entitats. Experiència en matèria de responsabilitat social, gestió d’equips humans i gestió de entitats sense ànim de lucre.

jose-ramon-lillo-jara

José Ramón Lillo, director del área jurídica, económica y de administración de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA). Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante y licenciado en Derecho, realizó el programa de doctorado y su tesis en el departamento de Derecho Financiero y Tributario. Es además Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y psicosociología, e Higiene Industrial. Miembro del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, actualmente es Director del Área Jurídica, económica y de administración de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), donde trabaja desde 2002, organización miembro de la CEOE y fundadora de CIERVAL, así como representante en diferentes órganos y foros de participación institucional. Mediador en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana y Árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de la Provincia de Alicante. Además de profesor en la EURLE, donde ha impartido también las asignaturas de Derecho Tributario y Procedimientos Tributarios en la Diplomatura de Relaciones Laborales, es profesor asociado de Derecho Tributario en la UA en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Participa en ponencias, jornadas y mesas redondas relacionadas con el mundo de la empresa y es experto en la gestión de subvenciones públicas, investigador colaborador en dos proyectos públicos de investigación.

Pep Ochoa_recortada

Josep Ochoa, director general de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern, en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Prof. de Dret Administratiu de la Universitat d’Alacant des de 1997. Es va formar en estades a Llemotges (França) i Bolonya (Escola d’Especialització de Dret Administratiu). Entre les seues línies d’investigació i publicacions a banda de les pròpies del Dret Administratiu general (contractació, procediment, etc.), destaquen les lligades als serveis públics, urbanisme, medi ambient i drets lingüístics. Va ser Vicedegà en la Facultat de Dret (2005-2011); Director del secretariat de promoció cultural i lingüística dins del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística (2011-2015). També ha sigut Advocat de l’Estat habilitat (2006-2007) i Magistrat suplent en el TSJ Comunitat Valenciana (2007-2013).

Places:

30

Jornada- La Responsabilidad Social: una oportunidad de presente y futuro

Martes, 19 de julio, de 10 a 14 h. 16:30 a 18:30 h.

Objetivos:

Debatir sobre la situación de la Responsabilidad Social en la Comunidad Valenciana, tanto en el ámbito privado como en las políticas de las administraciones públicas.

Dar a conocer y debatir el borrador del anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social y su incidencia en la Comunidad Valenciana.

Público destinatario:

Empresarios/arias, personal de los departamentos de Responsabilidad Social de las empresas.

Representantes del 3er sector.

Administraciones Públicas.

Descripción:

La Responsabilidad Social es considerada como un conjunto de compromisos de diverso orden, económico, social y ambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo al mismo tiempo al progreso social y económico en el marco del desarrollo sostenible.

La Responsabilidad Social es también un compromiso de una organización público-privada hacia las necesidades de sus grupos de interés en los diferentes ámbitos (laboral, acción social, medio ambiente, clientela y entidades proveedoras, contratistas…) y una herramienta para potenciar el buen gobierno y la transparencia de la misma organización.

bystander-effect-shared-responsibility-1310596

En esta jornada queremos debatir sobre la situación de la Responsabilidad Social y especialmente en la Comunidad Valenciana y presentar el borrador del anteproyecto de Ley de Fomento de la Responsabilidad Social en una mesa-coloquio con distintos especialistas en la materia.

Por la tarde habrá una visita en las instalaciones de una empresa pionera en la aplicación de políticas de responsabilidad social, Actiu, para conocer “in situ” las acciones de responsabilidad social que se llevan a cabo en la misma.

Ponentes:

Germán Granda, director general de Forética. “Responsabilidad Social de las Empresas (RSE): Tendencias y vincul cono la competitividad”

Licenciado en ciencias económicas y empresariales por CUNEF y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y Master en estrategia empresarial y desarrollo sostenible por la Universidad de Bradford. Además posee el MIT Sloan Executive Certificate in Strategy & Innovation y un PDD en el IESE.

Como Director General de Forética ha colaborado durante los últimos 16 años en fortalecer los programas de responsabilidad social de más de 200 empresas, entidades públicas y del tercer sector tanto en España como a nivel internacional, así como en el desarrollo de estándares internacionales en la materia. Es vocal del Consejo Estatal de RSE del Ministerio de Empleo de España y Miembro de la Junta Directiva de EBEN España.

Es autor de más de 150 artículos sobre RSE y sostenibilidad así como profesor asociado en escuelas de negocio como el Instituto de Empresa, EOI y ESAN, esta última en Perú; así como profesor invitado en la Universidad Complutense y en la Universidad de Alcalá, entre otras.

Mesa Redonda

Mª José Rodríguez, vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad de la Universidad de Alicante. Profesora Titular de Universidad en las áreas de Sociología de la Familia y Análisis Demográfica (adscritas al Departamento de Sociología I). Su línea de investigación principal es las nuevas formas familiares, línea que ha desarrollado en los últimos años como Investigadora Principal de los I+D+I «El (baby) boom de las adopciones internacionales en España. Una investigación sociológica sobre las familias adoptivas y sus estilos de vida» (CS02009-14763-C03-03) y y cuyo título es “Un nuevo escenario para la infancia: actitudes, motivaciones y disponibilidad de la población española hacia la adopción y el acogimiento” (CSO2015-64551-C3-3-R). Al respecto cuanta con numerosas contribuciones a congresos y artículos científicos. 

Entre 2009 y 2015 ha sido la Delegada del Rector para políticas de género, la Directora de la Unidad de Igualdad y del Observatorio para la igualdad entre mujeres y hombres en la UA.

Juan Llopis, catedrático de Organización de empresas de la Universidad de Alicante y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante. Fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales desde Noviembre de 2006 a Mayo de 2012.

Es autor o co-autor de 15 libros, 25 capítulos en libros, 140 artículos publicados en revistas académicas y profesionales, y 110 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Todo lo anterior sobre temas de Gestión Empresarial, Dirección de Recursos Humanos, Creación de Empresas, Cultura Empresarial, Responsabilidad Social en Organizaciones, Dirección de Administraciones Locales y Dirección de Sistemas de Información.

Además, forma parte de 15 proyectos de investigación públicos y 60 privados, es miembro de 12 comités de revistas internacionales y evaluador en 35 revistas internacionales.

Consuelo Navarro, secretaria general CCOO l’Alacantí – Les Marines, trabajadora social y educadora social ( actualmente en excendencia) en una Casa de Acogida Mujeres victimas de violencia de género de la generalitat Valenciana.

Sonia Tirado, concejala de Empleo y Sanidad del Ayuntamiento de Alicante. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Doctora en Psicología por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesora de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en el Grado en Psicología y en diferentes postgrados. Presidenta de la federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Enric Valor.

Miguel Mérida, director de Relaciones Institucionales y Director de Comunicación de Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana. Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante (2011). Amplia experiencia como docente y ponente para diferentes entidades. Experiencia en materia de responsabilidad social, gestión de equipos humanos y gestión de entidades sin ánimo de lucro.

José Ramón Lillo, director de l’àrea jurídica, econòmica i d’administració de la Confederació Empresarial de la província d’Alacant (COEPA). Doctor en Dret per la Universitat d’Alacant i llicenciat en Dret, va realitzar el programa de doctorat i la seua tesi en el departament de Dret Financer i Tributari.

És a més tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat en el Treball, Ergonomia i psicosociologia, i Higiene Industrial. Membre de l’il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant, actualment és director de l’Àrea Jurídica, econòmica i d’administració de la Confederació Empresarial de la província d’Alacant (COEPA), on treballa des de 2002, organització membre de la CEOE i fundadora de CIERVAL, així com representant en diferents òrgans i fòrums de participació institucional. Mediador en el Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i Àrbitre de la Junta Arbitral de Consum de la província d’Alacant.

A més de professor en l’EURLE, on ha impartit també les assignatures de Dret Tributari i Procediments Tributaris en la Diplomatura de Relacions Laborals, és professor associat de Dret Tributari en la UA en el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans. Participa en ponències, jornades i taules redones relacionades amb el món de l’empresa i és expert en la gestió de subvencions públiques, investigador col·laborador en dos projectes públics d’investigació. 

Josep Ochoa, director General de responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, en la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Prof. de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante desde 1997. Se formó en estancias en Limoges (Francia) y Bolonia (Escuela de Especialización de Derecho Administrativo). Entre sus líneas de investigación y publicaciones a parte de las propias del Derecho Administrativo general (contratación, procedimiento, etc.) destacan las ligadas a los servicios públicos, urbanismo, medio ambiente y derechos lingüísticos. Fue Vicedecano en la Facultad de Derecho (2005-2011); Director del secretariado de promoción cultural y lingüística dentro del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística (2011-2015). También ha sido Abogado del Estado habilitado (2006-2007) y Magistrado suplente en el TSJ Comunidad Valenciana (2007-2013).

Plazas:

30

%d bloggers like this: