Jornada – Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i Espanya

Dimarts 19 de juliol, d’11 a 14 h.

PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

Objectius:

Analitzar els reptes de les institucions públiques i privades i de la societat civil per a assolir a Espanya els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Obrir un debat crític sobre la incidència política de l’Agenda 2030 en diferents nivells institucionals públics i privats.

Públic destinatari:

Tècnics/ques d’ajuntaments i administracions públiques interessats en la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Membres d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament

Membres d’associacions i col·lectius ciutadans de tota mena

Estudiants universitaris i de formació professional

Públic en general

Sindicats i associacions d’empresaris/àries

Descripció:

Enguany, els líders mundials tenen l’oportunitat sense precedents de posar el món en la senda del desenvolupament incloent, sostenible i resilient”, Helen Clark, Administradora del PNUD, gener de 2015.

En la Cimera per al Desenvolupament Sostenible, que es va dur a terme al setembre de 2015, els Estats Membres de l’Organització de Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que inclou un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a posar fi a la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia i fer front al canvi climàtic.

L’activitat pretén establir un diàleg obert i crític entre dos especialistes en tot allò relacionat amb el desenvolupament sostenible i el públic al voltant del paper d’Espanya davant dels reptes que planteja l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible que ha establert l’ONU.

Sovint es pensa que els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un assumpte estrictament de cooperació per al desenvolupament i volem contribuir amb esta jornada a analitzar les implicacions que els ODS tenen en les polítiques públiques i privades que s’han d’aplicar internament en el nostre país així com les reformes i canvis que s’han de posar en marxa.

Ponents:

José Moises Martín cortada

José Moises Martín és economista per la Universitat Autònoma de Madrid, ha ampliat estudis amb programes de postgrau i executius en matèria d’Economia Internacional (CEPADE, Centre d’Estudis Econòmics i Comercials, London School of Economics), Finances (Institut d’Empresa, IFE) i Polítiques Públiques (Harvard Kennedy School of Government, Escola Diplomàtica, INAP, Lasalle International Gradua’t School).

Compta amb vint anys d’experiència en matèria de desenvolupament econòmic i social en el sector públic (Espanya i Corea del Sud), el sector no governamental i en el sector privat. En l’actualitat és el soci director general de Red2Red Consultors, una firma de consultoria nacional i internacional especialitzada en polítiques públiques i professor associat en la Universitat Camilo José Zela.

Ha col·laborat com a expert, consultor i membre de diferents comités i grups de treball en programes de diverses institucions financeres internacionals i organismes multilaterals, com el Banc Mundial, el Consell d’Europa o la Comissió Europea. Així mateix, és col·laborador de diferents Mitjans de comunicació, és membre d’Economistes front a la Crisi, així com soci de la Societat d’Economia Mundial, de l’Institut de Capital de Risc i de l’Associació Espanyola d’Economia i Finances Internacionals.

Recentment ha publicat “Espanya 2030: Governar el futur” Estratègies a llarg termini per a una política de progrés.

Gonzalo Fanjul

Gonzalo Fanjul és investigador i activista contra la pobresa. Actualment dirigix l’àrea d’anàlisi de polítiques d’ISGlobal i impulsa la Fundació porCausa (periodisme d’investigació contra la pobresa). És investigador associat de CIECODE, autor principal del Report Card 12 d’Innocenti-UNICEF sobre pobresa infantil en països rics i col·laborador del programa de migracions en el Center for Global Development.

Completa en 1995 estudis universitaris en economia i desenvolupament, i contribuïx durant eixos anys a la posada en marxa de Projecte Acollida, una organització de suport a drogodependents en rehabilitació. Després d’un període en Cuzco (Perú) treballant en una organització local de desenvolupament rural- s’incorpora a l’equip de campanyes d’Oxfam Intermón, on dirigix durant més d’una dècada l’Àrea d’Investigacions i lidera diferents equips polítics d’Oxfam Internacional. Passa un any en la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard, on realitza estudis de postgrau i col·labora amb Lant Pritchett en investigacions sobre migracions i desenvolupament. Este treball ha tingut continuïtat en el think tank +Social, centrat en la reforma del model migratori.

La seua trajectòria professional inclou el disseny i la direcció d’investigacions de les campanyes Comerç amb Justícia i CREIX d’Oxfam Internacional, que s’han desenvolupat en més de 50 països del món des de 2002. Durant estos anys ha sigut autor de diferents publicacions en l’àmbit de les migracions internacionals, l’ajuda al desenvolupament, la salut global, el comerç internacional, els mercats agroalimentaris, la política exterior espanyola i la pobresa infantil.

Col·labora habitualment amb mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, i és autor i coeditor del blog d’El País 3.500 Milions, que va rebre el premi FAO 2012.

Places:

30

Jornada – España y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Martes 19 de julio, de 11 a 14 h.

Objetivos:

Analizar los retos de las instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil para alcanzar en España los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Abrir un debate crítico sobre la incidencia política de la Agenda 2030 en diferentes niveles institucionales públicos y privados.

Público destinatario:

Técnicos/cas de ayuntamientos y administraciones públicas interesados en la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Miembros de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo

Miembros de asociaciones y colectivos ciudadanos de todo tipo

Estudiantes universitarios y de formación profesional

Público en general

Sindicatos y asociaciones de empresarios/arias

Descripción:

este año, los líderes mundiales tienen la oportunidad sin precedentes de poner el mundo en la senda del desarrollo incluyendo, sostenible y resilient”, Helen Clark, Administradora del PNUD, enero de 2015.

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.

La actividad pretende establecer un diálogo abierto y crítico entre dos especialistas en todo aquello relacionado con el desarrollo sostenible y el público alrededor del papel de España ante los retos que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que ha establecido la ONU.

A menudo se piensa que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un asunto estrictamente de cooperación para el desarrollo y queremos contribuir con esta jornada a analizar las implicaciones que los ODS tienen en las políticas públicas y privadas que se deben aplicar internamente en nuestro país así como las reformas y cambios que se deben poner en marcha.

Ponentes:

Gonzalo Fanjul es investigador y activista contra la pobreza. Actualmente dirige el área de análisis de políticas de ISGlobal e impulsa la Fundación porCausa (periodismo de investigación contra la pobreza). Es investigador asociado de CIECODE, autor principal del Report Card 12 de Innocenti-UNICEF sobre pobreza infantil en países ricos y colaborador del programa de migraciones en el Center for Global Development.

Completa en 1995 estudios universitarios en economía y desarrollo, y contribuye durante esos años a la puesta en marcha de Proyecto Acogida, una organización de apoyo a drogodependientes en rehabilitación. Tras un período en Cuzco (Perú) trabajando en una organización local de desarrollo rural- se incorpora al equipo de campañas de Oxfam Intermón, donde dirige durante más de una década el Área de Investigaciones y lidera diferentes equipos políticos de Oxfam Internacional. Pasa un año en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, donde realiza estudios de postgrado y colabora con Lant Pritchett en investigaciones sobre migraciones y desarrollo. Este trabajo ha tenido continuidad en el think tank +Social, centrado en la reforma del modelo migratorio.

Su trayectoria profesional incluye el diseño y la dirección de investigaciones de las campañas Comercio con Justicia y CRECE de Oxfam Internacional, que se han desarrollado en más de 50 países del mundo desde 2002. Durante estos años ha sido autor de diferentes publicaciones en el ámbito de las migraciones internacionales, la ayuda al desarrollo, la salud global, el comercio internacional, los mercados agroalimentarios, la política exterior española y la pobreza infantil.

Colabora habitualmente con medios de comunicación escritos y audiovisuales, y es autor y coeditor del blog de El País 3.500 Millones, que recibió el premio FAO 2012.

José Moises Martín es economista por la Universidad Autónoma de Madrid, ha ampliado estudios con programas de postgrado y ejecutivos en materia de Economía Internacional (CEPADE, Centro de Estudios Económicos y Comerciales, London School of Economics), Finanzas (Instituto de Empresa, IFE) y Políticas Públicas (Harvard Kennedy School of Government, Escuela Diplomática, INAP, Lasalle International Graduate School).

Cuenta con veinte años de experiencia en materia de desarrollo económico y social en el sector público (España y Corea del Sur), el sector no gubernamental, y en el sector privado. En la actualidad es el socio director general de Red2Red Consultores, una firma de consultoría nacional e internacional especializada en políticas públicas y profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela.

Ha colaborado como experto, consultor y miembro de diferentes comités y grupos de trabajo en programas de varias instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Consejo de Europa o la Comisión Europea. Asimismo, es colaborador de diferentes medios de comunicación, es miembro de Economistas Frente a la Crisis, así como socio de la Sociedad de Economía Mundial, del Instituto de Capital Riesgo y de la Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales.

Recientemente ha publicado “España 2030: Gobernar el futuro” Estrategias a largo plazo para una política de progreso.

Plazas:

30

%d bloggers like this: