Adela Cortina – Ètica pública i democràcia

Dimarts, 19 de juliol, 19.30 h

Accés lliure, fins completar aforament

Objectiu:

Analitzar els fonaments ètics sobre els quals ha de desenvolupar-se la vida pública i la política en una societat democràtica.

Públic destinatari:

D’interès general

Descripció:

Des d’un plantejament filosòfic del discurs s’intentarà demostrar la necessitat que tant la ciutadania com les seues institucions se sàpien protagonistes del seu temps, encarnant una ètica cívica que permeta un desenvolupament plural dels valors democràtics en els diferents àmbits de la vida pública i política.

Ponent:

Foto Adela Cortina

Adela Cortina és catedràtica d’Ètica i Filosofia Política en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València i membre de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques. Va aprofundir la seua formació en les universitats de Munic i Francfort i en aquesta última va treballar amb Karl-Otto Apel i Jürgen Habermas, iniciadors de l’ètica del discurs.

És directora tant del Màster com del Programa de Doctorat Interuniversitari «Ètica i democràcia» organitzats per la Universitat de València, així com del Grup d’Investigació «Ètiques aplicades i democràcia».

A més, s’ha implicat també en altres institucions de la societat civil: és directora de la Fundació ÉTNOR (per a l’ètica dels negocis i les organitzacions), vocal del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum, membre del Board de la International Development Ethics Association i de la Human Development and Capability Association.

Premi Nacional d’Assaig 2014 per ¿Para qué sirve realmente la ética?, és autora de més d’una vintena de llibres, entre los quals: Ética mínima (Tecnos, 1986), Ética sin moral (Tecnos, 1990), Ética aplicada y democracia radical (Tecnos, 1993), Ciudadanos del mundo (Alianza, 1997), Alianza y Contrato (Trotta, 2001), Por una ética del consumo (Taurus, 2002), Ética de la razón cordial (Nobel, 2007), Las fronteras de la persona (Taurus, Madrid, 2009), Justicia cordial (Trotta, 2010) i Neuroética y neuropolítica (Tecnos, 2011).

Amb el seu treball ha intentat, d’una banda, delinear els traços d’una ètica cívica, proveïda d’una fonamentació filosòfica, com una versió “cordial” de l’ètica del discurs; de l’altra, aplicar l’ètica filosòfica en diferents àmbits de la vida social, com ara la política, la democràcia, la justícia global, el desenvolupament humà, l’economia i l’empresa, la bioètica, els mitjans de comunicació o l’educació.

Conferencia – Ética pública y democracia

Martes, 19 de julio, 19.30 h

Acceso libre, hasta completar aforo

Objetivo:

Analizar los fundamentos éticos sobre los que debe desarrollarse la vida pública y la política en una sociedad democrática.

Público destinatario:

De interés general

Descripción:

Desde un planteamiento filosófico del discurso se intentará demostrar la necesidad de que tanto la ciudadanía como sus instituciones se sepan protagonistas de su tiempo, encarnando una ética cívica que permita un desarrollo plural de los valores democráticos en los diferentes ámbitos de la vida pública y política.

Ponente:

Foto Adela Cortina

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació de la Universitat de València y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Profundizó su formación en las universidades de Múnich y Francfort y en esta última trabajó con Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, iniciadores de la ética del discurso.

Directora tanto del Máster como del Programa de Doctorado Interuniversitario «Ética y democracia» organizados por la Universitat de València, así como del Grupo de Investigación «Éticas aplicadas y democracia», reconocido como Grupo de Excelencia por la Generalitat Valenciana.

Además, se ha implicado también en otras instituciones de la sociedad civil: es directora de la Fundación ÉTNOR (para la ética de los negocios y las organizaciones), vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, miembro del Board de la International Development Ethics Association y de la Human Development and Capability Association.

Premio Nacional de Ensayo 2014 por ¿Para qué sirve realmente la ética?, es autora de más de una veintena de libros, entre los cuales: Ética mínima (Tecnos, 1986), Ética sin moral (Tecnos, 1990), Ética aplicada y democracia radical (Tecnos, 1993), Ciudadanos del mundo (Alianza, 1997), Alianza y Contrato (Trotta, 2001), Por una ética del consumo (Taurus, 2002), Ética de la razón cordial (Nobel, 2007), Las fronteras de la persona (Taurus, Madrid, 2009), Justicia cordial (Trotta, 2010) y Neuroética y neuropolítica (Tecnos, 2011).

Con su trabajo ha intentado, por un lado, delinear los trazos de una ética cívica, pertrechada de una fundamentación filosófica, como una versión “cordial” de la ética del discurso; por el otro, aplicar la ética filosófica en distintos ámbitos de la vida social, como la política, la democracia, la justicia global, el desarrollo humano, la economía y la empresa, la bioética, los medios de comunicación o la educación.

%d bloggers like this: