Javier de Lucas – Imposar la transparència: el cul de sac de l’ètica?

Dimecres, 20 de juliol, 19.30 h

Accés lliure, fins completar aforament

Objectiu:

Reflexionar sobre els conceptes de publicitat activa i transparència com un element fonamental per a la legitimitat democràtica i l’exercici del bon govern.

Públic destinatari:

D’interès general

Descripció:

Des que Kant el va formular com a requisit de tota acció/decisió de govern (enfront de la tradició platònica de la noble mentida que es projecta fins al despotisme il·lustrat), el principi de publicitat, i amb ell de transparència, passen a ser un element constitutiu de la legitimitat democràtica.

És sostenible jurídicament i políticament o es tracta d’una idea reguladora tan noble com inassolible, pròpia d’una ètica de la convicció però no d’una ètica de la responsabilitat?

Ponent:

Javier-Lucas-Lucia-Merle_CLAIMA20160124_0016_28

Javier de Lucas és catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política a l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València, del qual va ser fundador (2004) i és ara de nou director.

Ha estat director del Col·legi d’Espanya en la Cité Internationale Universitaire de Paris (CiuP) des de 2005 a 2012.

Va ser president de CEAR –Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat– entre 2008 i 2009 i membre de la comissió de seguiment del Pla Nacional de Drets Humans (2010-2012). Va ser també vocal del Consell Assessor del Mecanisme Nacional Espanyol per a la Prevenció de la Tortura (2013-2015).

Ha publicat 21 llibres i més de 300 articles en revistes científiques nacionals i internacionals.

Treballa sobre problemes de drets humans, legitimitat, democràcia, ciutadania i obediència al Dret. Especialment, des de 1990, sobre polítiques migratòries i d’asil i drets humans.

Col·labora habitualment en Le Monde Diplomatique (edició espanyola), Hora 25 (Cadena SER), i Al revés y al derecho <www.infolibre.es>, Infolibre, Tinta Libre, La Veu del País Valencià, y Cartelera Turia.

El seu darrer llibre és Mediterráneo, el naufragio de Europa (2015; 2ª ed. 2016), València, Tirant lo Blanch.

 

 

Conferencia- Imponer la transparencia: ¿el cul-de-sac de la ética?

Miércoles, 20 de julio, 19.30 h

Acceso libre, hasta completar aforo

Objetivo:

Reflexionar sobre los conceptos de publicidad activa y transparencia como un elemento fundamental para la legitimidad democrática y el ejercicio del buen gobierno.

Público destinatario:

De interés general

Descripción:

Desde que Kant lo formulara como requisito de toda acción/decisión de gobierno (frente a la tradición platónica de la noble mentira que se proyecta hasta el despotismo ilustrado), el principio de publicidad y, con él, el de transparencia, pasan a ser un elemento constitutivo de la legitimidad democrática.

¿Es sostenible jurídica y políticamente o se trata de una idea reguladora tan noble como inalcanzable, propia de una ética de la convicción pero no de una ética de la responsabilidad?

Ponente:

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, del que fue fundador (2004) y es ahora de nuevo director.

Ha sido director del Colegio de España en la Cité Internationale Universitaire de Paris (CiuP) desde 2005 a 2012.

Fue presidente de CEAR –Comisión Española de Ayuda al Refugiado– entre 2008 y 2009 y miembro de la comisión de seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos (2010-2012). Fue también vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional Español para la Prevención de la Tortura (2013-2015)

Ha publicado 21 libros y más de 300 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales.

Trabaja sobre problemas de derechos humanos, legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al Derecho. En especial, desde 1990, sobre políticas migratorias y de asilo y derechos humanos.

Colabora habitualmente en Le Monde Diplomatique (edición española), Hora 25 (cadena SER), y en Al revés y al derecho <www.infolibre.es>, Infolibre, Tinta Libre, La Veu del País Valencià, y Cartelera Turia.

Su último libro es Mediterráneo, el naufragio de Europa (2015; 2ª ed. 2016), Valencia, Tirant lo Blanch.

%d bloggers like this: