Trobada amb Mónica Oltra, Vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Divendres, 22 de juliol, 17.30 h PLACES ESGOTADES / PLAZAS AGOTADAS

Banner-inscripció-mini

Rueda de prensa de la Vicepresidenta del Consell, Monica Oltra, posterior al pleno del Consell. 01/04/2016. Foto: J.A.Calahorro.

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat valenciana ha posat en marxa el Fòrum d’Ètica Pública i Democràcia, denominació que emmarca un conjunt d’activitats com ara conferències, jornades i seminaris llur objectiu és promoure els valors cívics necessaris per al desenvolupament d’una democràcia avançada i reflexionar col·lectivament –amb la participació de la ciutadania– sobre els reptes que això implica.

Entre el 18 al 22 de juliol es desenvolupen a la Seu de la Universitat en la ciutat d’Alacant els Diàlegs d’estiu que inclouen, com a gran novetat, un cicle de Trobades entre la ciutadania i els i les membres del Consell, com a màxima representació de la Generalitat Valenciana, per a establir un diàleg obert i directe amb representants de tota mena d’organitzacions socials i persones que individualment puguen estar interessades en participar en esta mena de “rendició de comptes”.

Estes Trobades amb la ciutadania tenen un format tipus on cada Consellera o Conseller, després d’una brevíssima intervenció inicial, respondrà a les preguntes dels i les participants (que haurien d’haver-se inscrit prèviament per a assistir). La durada prevista, en total, seria de 90 minuts. Els aforaments estan limitats per la capacitat dels espais de l’edifici de la Seu Universitària.

Cada Trobada compta amb una persona que fa les tasques de presentació, moderació i conducció de l’acte, ordenant les preguntes i les respostes per a garantir la màxima fluidesa.

Estes Trobades són una aposta pel diàleg com a exercici de participació i transparència que aspira a reforçar la proximitat del Consell amb la ciutadania i innovar en les formes de relació dels i les responsables polítics amb la societat.

Fes ja la teua inscripció per a poder participar!

Encuentro con Mónica Oltra,Vicepresidenta del Consell y consellera de Igualtat y Políticas Inclusivas

Divendres, 22 de julio, 17.30 h

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat valenciana ha puesto en marcha el Foro de Ética Pública y Democracia, denominación que enmarca un conjunto de actividades como conferencias, jornadas y seminarios su objetivo es promover los valores cívicos necesarios para el desarrollo de una democracia avanzada y reflexionar colectivamente –con la participación de la ciudadanía– sobre los retos que eso implica.

Entre el 18 al 22 de julio se desarrollan en La Sede de la Universidad en la ciudad de Alicante los Diálogos de verano que incluyen, como gran novedad, un ciclo de Encuentros entre la ciudadanía y los y las miembros del Consell, como máxima representación de la Generalitat Valenciana, para establecer un diálogo abierto y directo con representantes de todo tipo de organizaciones sociales y personas que individualmente puedan estar interesadas al participar en esta especie de “rendición de cuentas”.

Estos Encuentros con la ciudadanía tienen un formato tipo donde cada Consellera o Conseller, después de una brevísima intervención inicial, responderá a las preguntas de los y las participantes (que deberan haberse inscrito previamente para asistir). La duración prevista, en total, sería de 90 minutos. Los aforos están limitados por la capacidad de los espacios del edificio de La Sede Universitaria.

Cada Encuentro cuenta con una persona que hace las tareas de presentación, moderación y conducción del acto, ordenando las preguntas y las respuestas para garantizar la máxima fluidez.

Estas Encuentros son una apuesta por el diálogo como ejercicio de participación y transparencia que aspira a reforzar la proximidad del Consell con la ciudadanía e innovar en las formas de relación de los y las responsables políticos con la sociedad.

Haz ya tu inscripción para poder participar!

%d bloggers like this: