Taller pràctic – Com usar el Portal de Transparència de la Generalitat: GVA oberta

 

Tots els matins de 10 a 13 h.

 

Objectius:

Difondre i donar a conèixer el Portal de Transparència de la Generalitat (GVA oberta) i el seu ús a tota la ciutadania

Públic destinatari:

La ciutadania en general, i concretament els assistents a la resta d’activitats programades.

Descripció:

Durant tota la setmana, de 10 a 13 hores, es presentarà el Portal de Transparència de la Generalitat (GVA oberta) a una aula de la Universitat, per a que els participants el puguen conéixer, familiaritzar-se amb la seua estructura i els seus continguts, cercar informació, així com proposar millores i recomanacions.

La idea és preparar un xicotet formulari online, que apareixerà al portal GVA oberta, i que ompliran els assistents al taller, relacionat amb la qualitat, accesibilitat, localització de la informació al portal de transparència. Aquest feedback ens servirà per a avaluar-lo i millorar-lo.

A càrrec de:

Personal del Servei de Transparència en l’Activitat Pública de la Direcció General de Transparència i Participació.

Dates i horaris:

Del dilluns 18 i el divendres 22 de juliol, de 10 a 13 h.

 

 

Taller práctico – Cómo uso del Portal de Transparencia de la Generalitat: GVA oberta

 

Todas las mañanas de 10 a 13 h.

 

Objetivos:

Difundir y dar a conocer el Portal de Transparencia de la Generalitat (GVA oberta) así como su utilización a toda la ciudadanía

Público destinatario:

La ciudadanía en general, y concretamente los asistentes al resto de actividades programadas.

Descripción:

Durante toda la semana, de 10 a 13 horas, se presentará el Portal de Transparencia de la Generalitat (GVA oberta) en un aula de la Universidad, para que los y las participantes lo puedan conocer, familiarizarse con su estructura y sus contenidos, buscar información, así como proponer mejoras y recomendaciones.

La idea es preparar un pequeño formulario online, que aparecerá en el portal GVA oberta, y que rellenarán los asistentes al taller, relacionado con la calidad, accesibilidad, localización de la información en el portal de transparencia. Este feedback nos servirá para evaluarlo y mejorarlo.

A cargo de:

Personal del Servicio de Transparencia en la Actividad Pública de la Dirección General de Transparencia y Participación.

Fechas y horarios:

Del lunes 18 y el viernes 22 de julio, de 10 a 13 h.

%d bloggers like this: